Sa Mga Traydor ng Demokrasya

DEMOKRASYA ang nagbigay-daan sa pagkakaluklok ng mga nasa pamahalaan noon at ngayon. Mandato nila ang protektahan ito at ang Konstitusyon na nagpapatibay ng karapatang-pantao ng bawat Pilipino, kasabay ng iba pa niyang mga karapatan at kalayaan.

Ang paglapastangan sa demokrasya at sa Konstitusyon ng bansa natin ay hayagang pananraydor at pagwawalang-bisa ng pribiliheyo at mandatong minsang pinagkatiwala ng taumbayan sa mga namumuno ng bansa. Ang mga palalo ay dapat magbitiw sa kanilang mga puwesto dahil sila ang mga tunay na kalaban ng bayan at ng demokrasya.

Walang puwang upang mamuno ang mga traydor na nagbebenta ng kasarinlan ng bansa, kasama ng mga isla at lupain nito. Wala ring karapatang umupo iyong mga naisin lamang ay patayin ang karapatang pantao at karapatang maghayag ng bawat Pilipino.

Dapat lamang na magbitiw sa puwesto ang hindi kayang manindigan para sa demokrasya, bagkus ay winawasak pa ang mga haligi nito at institusyon.

Hindi rin isang pansariling alkansya ng mga namamahala ang kaban ng bayan na basta na lamang nilang lulustayin at pagpapasasaan. Hindi pantubos-utang ang bawat Pilipino upang isanggalang sa bawat uutangin sa ibang bansa habang ang pambayad dito ay ipapasang muli sa kanila.

Ito ay tahasang pagnanakaw at pananabotahe sa ekonomiya ng bansa. Hindi dapat hinahayaan ng Pilipino ang pagwasak sa pag-unlad nila at ng kanilang mga magiging anak pa.

IMG_0073

  • Kung ayaw nila ng demokrasya, eh bakit di na lang sila lumipat ng ibang bansa? #Treason
  • Kung ayaw nila ng karapatang pantao, eh bakit ibang tao ang pinapatay nila at hindi sila-sila? #Murder
  • Kung ayaw nila ng kahihiyan, eh bakit pinagduduldulan nila sa mundo ang kanilang mga kamangmangan? #Fakery
  • At bakit kailangang pera ng bayan ang nilulustay nila habang taumbayan din ang gusto nilang pahirapan? #Plunder

Sa huli, hindi dapat hayaang mamuno ang mga mamamatay-tao, traydor, sinungaling, bastos at magnanakaw dahil sadyang wawasakin ng mga ito di lamang ang demokrasya kundi ang kinabukasan ng bawat Pilipino.

IMG_0132

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s